Menu

Dla rodziców

 

Tu znajdziecie Państwo wszystkie informacje na tematy przeznaczone dla Was Rodziców od strony formalnej, jak również informacje na temat organizacji naszego przedszkola .

 

Współpraca z rodzicami jest dla nas priorytetem. Tylko dzięki integracji oddziaływań przedszkola i Rodziców możliwy jest twórczy rozwój dziecka i wspieranie go przy odkrywaniu własnych możliwości i poznawaniu świata.


W celu otrzymania rzetelnej informacji o dziecku proponujemy rodzicom naszych podopiecznych:

 

Wieczory z Rodzicami :  zachęcamy Rodziców do udziału w imprezach okolicznościowych, które są  również spotkaniami integracyjno - informacyjnymi, na których w miłej atmosferze zapoznajemy z osiągnięciami dzieci.

 

Karty obserwacji i Arkusze osiągnięć przedszkolaka : to informacje o postępach każdego dziecka z NUTKI. Takie raporty rodzice otrzymują w grudniu i w czerwcu.

 

Indywidualne spotkania kadry z rodzicami :  stwarzają możliwość dyskusji o postępach i zachowaniu dziecka w przedszkolu.

 

Aktywny udział w wydarzeniach :  zachęcamy Rodziców do czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze dzieci. Może ktoś zechce opowiedzieć o ciekawym zawodzie lub poczytać dzieciom bajkę.

 

Ankiety :  zależy nam na twórczym doskonaleniu procesu wychowawczo - dydaktycznego. Dlatego ważnym źródłem inspiracji będzie dla nas ANKIETA z informacją o opinii, co chcielibyście Państwo zmienić w naszym procesie dydaktycznym.

 

Planujemy również:

Spotkanie z psychologiem w celu opinii na temat rozwoju naszych podopiecznych.