Menu

Zapisy

Rekrutacja do przedszkola  trwa cały rok kalendarzowy


Dziecko zostaje wpisane na listę po uiszczeniu opłaty wpisowej


 Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat do dwóch grup zbliżonych wiekowo. 


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola „ Nutka” jest wypełnienie przez Rodziców  KARTY ZGŁOSZENIOWEJ  oraz podpisanie UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG 


Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście lub wysłać drogą elektroniczną na adres: info@przedszkolenutka.edu.pl

RACHUNEK BANKOWY PRZEDSZKOLA  "NUTKA":


43 1020 4391 0000 6802 0113 7082

Wszelkie informacje na temat rekrutacji pod numerem telefonu  603 558 549

                                                  

                                               Dyrektor przedszkola:  mgr Anna Białek 

 

(absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach – specjalność RYTMIKA, absolwentka studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej w Krakowie – w zakresie logopedii, Certyfikat języka angielskiego  ESOL Cambridge University)

[ KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA ]
Plik źródłowy: KARTA ZGŁOSZENIA z RODO.docx
[ CENNIK ]
Plik źródłowy: CENNIK.docx
[ UPOWAŻNIENIE ]
Plik źródłowy: UPOWAŻNIENIE.docx
[ WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ]
Plik źródłowy: WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA.docx
COFNIJ